Cengiz Han
% 36
28
18
Bir Bulut Gibi - Seçme Şiirler
% 38
16
10
Zayıfların İmparatorlukları
% 35
40
26
Bağdat Paktı 1950-1959
% 34
38
25
Dorian Grayin Portresi
% 37
19
12
Kölelik Şiirleri
% 38
16
10
Utanç - Sosyo Kültürel Bir Fenomen
% 34
35
23
Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi
% 33
24
16
Afganistan
% 35
60
39
Sadi - Hayatın Aşkın ve Tutkunun Şairi
% 36
28
18
Astrophil ile Stella Soneler
% 36
22
14
1950'ler Türkiye'sinde Edebiyat Dergileri
% 35
20
13
Modern Felsefenin Karanlık Tarihi
% 33
30
20
Enoch Arden
% 38
13
8
Yaşayan Ölümün Mekanları
% 35
20
13
Borsa Risalesi: Hava Oyunları
% 33
24
16
Son Patron
% 35
20
13
3. Abdurrahman İlk Kurtuba Halifesi
% 36
28
18
Büyüklerle Yeniden Nasrettin Hoca
% 38
16
10
Cumhuriyet Misyonerleri
% 36
36
23
Kara Koyun ve Diğer Masallar
% 33
18
12