Cengiz Han
% 36
28
18
Bir Bulut Gibi - Seçme Şiirler
% 38
16
10
Zayıfların İmparatorlukları
% 35
40
26
Radikal Kitaplar
% 35
23
15
Bağdat Paktı 1950-1959
% 34
38
25
Ekber Şah
% 36
28
18
Kölelik Şiirleri
% 38
16
10
Dorian Grayin Portresi
% 37
19
12
Utanç - Sosyo Kültürel Bir Fenomen
% 34
35
23
Papağan ve Tüccar - Mevlana'dan Bir Hikaye
% 35
20
13
Makar’ın Rüyası
% 36
14
9
Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi
% 33
24
16
Sadi - Hayatın Aşkın ve Tutkunun Şairi
% 36
28
18
Astrophil ile Stella Soneler
% 36
22
14
Özgürlüğün Tarihi Üzerine İki Deneme
% 33
18
12