Niyazi-i Mısri Divanı
% 40
40
24
Araplar'ın Anadolu Seferleri
% 40
20
12
Kafkaslar - 1858
% 42
55
32
Osmanlı Sultanları Albümü
% 33
24
16
Kral Devletten Ulus Devlete
% 30
69
48
12 Mart / İhtilalin Pençesinde Demokrasi
% 30
43
30
Hititler - Anadolu Savaşçıları
% 40
40
24
Pol Molla'nın Hikayesi
% 30
30
21
Hugo Chavez
% 45
22
12
Türkiye Tarihi  İmparatorluktan Günümüze
% 32
63
43
Bir Osmanlı Şehri: Şam
% 34
44
29
Mahmut Esat Bozkurt Toplu Eserler - III
% 30
40
28
Trabzon Rum Devleti
% 36
28
18
Çevirizm - Çeviri Tarihi Üzerine Bir Deneme
% 40
25
15
Mukaddime
% 45
11
6
Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, Devlet ve Toplum
% 39
28
17
Gayriresmi Cumhuriyet
% 39
28
17
Sıfatu'l Haremeyn Dil Özellikleri / Metin / Dizin
% 40
30
18
Atatürk Kitaplığı (6 Kitap Kutulu Set)
% 49
75
38
20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
% 34
50
33
Sultan Cem
% 32
44
30
Yabancı Eller 1887-1910
% 43
30
17
Osmanlı Sultanları
% 37
35
22