Ehli Beyti Muhammedi Muhammedi Silsile
% 39
33
20
Su Üstüne Yazı Yazmak
% 38
40
25
Hikem-i Ataiyye Şerhi
% 38
45
28
Ben Dervişim Diyene
% 39
33
20
İslamda Ahlak ve Ahlak Ekolleri
% 38
29
18
Sufilerin Edepleri - Tasavvuf Klasikleri
% 40
15
9
Hermesler Hermesi
% 39
33
20
Keşkül Dergisi Sayı: 29
% 30
40
28
Yenileme Bilinci
% 36
14
9
Ney'in Feryadı-Nay Nayname
% 38
13
8
Mevlana İle Bir Ömür
% 38
16
10
Muhyiddin İbn Arabi - Kibriti Ahmerin Peşinde
% 38
55
34
Huzur Defteri II
% 39
28
17
Esmaü’l-Hüsna
% 40
30
18
İmam-ı Rabbani Risaleleri
% 40
30
18
Keşkül Dergisi Sayı: 42
% 30
40
28
Aşıklar Tabibi Aziz Mahmud Hüdayi Hz.
% 39
18
11
Füsusu’l-Hikem Hikmetlerin Özü
% 39
28
17
Mutluluğun Kazanılması
% 36
25
16
Misal Alemi
% 39
33
20
Vuslat Denizi  Hz. Mevlana'dan Rubailer
% 38
8
5
Dört Halifenin Menkıbeleri
% 39
38
23
Ateşi Aşk - Mesnevi Mektupları
% 40
20
12
Keşkül Dergisi Sayı: 37
% 30
40
28
Anadolunun Kalbi
% 38
8
5
Keşkül Dergisi Sayı: 28
% 30
40
28
Münebbihat - Din Nasihattır
% 41
17
10
Delilleriyle Ehl-i Beyt'e Meveddet
% 39
33
20
Kış Hasadı
% 39
33
20