21 Sıradan Şeyin Sıradışı Tarihi
% 42
12
7
Osmanlı Tarihi 2
% 35
40
26
Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500 - 1914
% 33
43
29
Fatih'in Müjdelenen Şehri  3 Devirde İstanbul
% 35
54
35
Osmanlı İnsanı
% 40
25
15
İyilik Yap Denize At  Müslüman Toplumlarda Hayırseverlik
% 36
42
27
Osmanlı'da Samur ve Amber
% 41
17
10
Türk Kültüründe Silah
% 40
55
33
Kıbrıs'nın Sosyo-Ekonomik Tarihi (1726-1750)
% 30
10
7
Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi
% 33
15
10
Toplumsal Tarih Çalışmaları
% 32
47
32
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak
% 32
56
38
Avrupada Türk İzi
% 42
19
11
Almanya'ya Emek Göçü
% 41
17
10
Boğaz'daki Aşiret
% 37
30
19
Dersaadet’te Avusturya Sefirleri
% 40
25
15
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler
% 33
12
8
Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik
% 30
56
39
Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
% 33
60
40
Bir Eğitim Tasavvufu Olarak Mahalle - Sıbyan Mektepleri
% 31
55
38
Devletlu Eşkıyalar
% 40
47
28
Osmanlı’dan Cumhuriyete Portre Denemeleri
% 39
36
22
Montaigne'den Montaigne'e
% 33
18
12
Sosyoloji ve Antropoloji
% 30
50
35
1916 Ankara Yangını  Felaketin Mantığı
% 33
43
29
Risk Toplumu
% 37
30
19