Osmanlı Kimliği
% 31
42
29
İslam Tıbbı
% 44
25
14
Eşitsiz Kız Kardeşlik
% 38
39
24
Sorularla Osmanlı İmparatorluğu 3
% 36
22
14
Osmanlı’da Toplumsal Düzen
% 36
28
18
Şehr-i Sefa  18. Yüzyılda İstanbul
% 33
54
36
Osmanlı Kadın Telefon Memureleri 1913
% 28
25
18
Bursa Mektupları
% 32
19
13
Yenileşme Sürecinde Türk Kadını (1839-1923)
% 39
33
20
İktisat Metinleri
% 31
32
22
Osmanlıdan Ortadoğuya Sosyolojik Savaş
% 38
13
8
Kosova Kitabeleri
% 25
65
49
Hilafetin İlgasının Arkaplanı
% 42
24
14
Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
% 42
12
7
31 Mart Olayı
% 31
48
33
Mektup
% 40
40
24
Süheyl Ünver'in Konya Defterleri
% 36
75
48
Çok Eşlilik / Taaddüd-i Zevcat
% 39
18
11
Türkiye'nin Güzel Tarihi
% 35
46
30