Tampon Ülke
% 34
29
19
Gençler İçin Nutuk
% 29
17
12
Ulusçuluk Çıkmazı  Kürtler ve Çözüm Arayışı
% 40
40
24
Savaş ve Uluslararası Sistem
% 20
35
28
Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar
% 40
58
35
Sosyalizm Kemalizm ve Din
% 31
39
27
PKK'da Semboller, Aktörler, Kadınlar
% 38
21
13
28 Şubat Postmodern Bir Darbenin Anatomisi
% 36
36
23
Millet ve Milliyetçilik
% 44
25
14
Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda
% 31
35
24
100 Soruda Kemalizm
% 38
21
13
Türkiye'de Anarşizm  Yüz Yıllık Gecikme
% 32
50
34
Hz. Ebu Bekir
% 30
10
7
Propaganda Güç ve İkna
% 37
35
22
Narsisizm Ayartma ve İktidar
% 33
30
20
Marksizmin Ötesinde Marksizm
% 31
65
45
Ortak Payda
% 38
8
5
Hikmet Kıvılcımlı Kitabı
% 31
48
33
Müdafaalarım
% 40
50
30
Cinsiyet ve Millet
% 33
40
27
TKT Takiye-Kumpas-Tasfiye - FETÖ'nün Yol Haritası
% 40
40
24
Yüzyılın Dahisi Atatürk
% 36
39
25
Çin’in Uzun Yürüyüşü
% 33
30
20