Para ve Finansın Ekonomi Politiği
% 37
30
19
Türkiye'de Siyasi Parti Kapatmanın Tarihi
% 32
44
30
Arap Baharı
% 40
25
15
Yollar Ayrılırken
% 40
48
29
Frankfurt Okulu
% 38
32
20
Yanılmışım Tanrı Varmış
% 37
35
22
Sergey Kirov Cinayeti
% 37
35
22
Modernite, Demokrasi ve Din
% 35
20
13
Karşı - ışgal
% 48
21
11
Görünmeyen Ordular  Gerilla Tarihi
% 38
50
31
Ortadoğu ve I.Ş.İ.D Gerçeği
% 50
14
7
Faşizm ve Kapitalizm
% 33
15
10
Anadoluda Amerikan Misyonerliği
% 36
28
18
Sosyalist Alternatif - Gerçek İnsani Gelişim
% 33
18
12
Serbest Cumhuriyet Fırkası
% 40
30
18
Tarih ve Politika Ansiklopedisi
% 40
80
48
Siber Savaş ve Ulusal Güvenlik Stratejisi
% 44
25
14
Modern Dünya Sistemi- 3
% 40
45
27
ABDnin Gizli Tarihi
% 36
125
80
Marksizm ve Sınıflar
% 37
38
24
Yeni Amerika
% 40
30
18
Rasta ve Direniş
% 31
26
18
Çekirge Etkisi
% 35
46
30
Darağacı  Demokrasi Kahramanı Menderes
% 44
25
14
Kıskaç Harekatı
% 36
25
16
Clinton Yazışmalarında AKP'nin Kirli Savaşları
% 39
23
14
Marxtan Yeniden Doğmak
% 36
36
23
İstimlak Davası / Yassıada Zabıtları -IX
% 37
60
38
Marksizm ve Dil Felsefesi
% 37
38
24