Genel Biyoloji
% 34
41
27
Doğruluk / Hacivat ve Karagöz ile Değerler Eğitimi
% 33
15
10
Probleme Dayalı Öğrenme
% 25
20
15
Tarihsel Materyalizm ve Uluslararası İlişkiler
% 32
44
30
Okul Öncesi Eğitimde Drama - Teoriden Uygulamaya
% 33
48
32
Perese Değerler Eğitimi Öğretmen Kitabı 3 / Adalet
% 34
35
23
Eğitimde Temel Boyut İnsan
% 45
20
11
Çağdaş ve Küryerel Eğitim Planlaması
% 23
64
49
Reçete 2011
% 44
32
18
Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yeterlikleri
% 39
31
19
Ahlak Değerler ve Eğitimi
% 39
44
27
Konuşma Eğitimi Yöntemler-Etkinlikler
% 23
48
37
Eğitim Programı Modelleri
% 24
46
35
Helik - Yardımseverlik / Anne Baba Kitabı
% 33
12
8
Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri
% 22
50
39
Montessori Modern Bir Yaklaşım
% 41
37
22
Destek Eğitim - Öz Bakım Becerileri
% 34
73
48
Gayrimilli Eğitim
% 36
25
16
Öz Denetim / Hacivat ve Karagöz ile Değerler Eğitimi
% 33
15
10
Sorumluluk / Hacivat ve Karagöz ile Değerler Eğitimi
% 33
15
10
Helik Öz Denetim / Anne Baba Kitabı
% 33
12
8
Sabır / Hacivat ve Karagöz ile Değerler Eğitimi
% 33
15
10
Tanıklar ve Belgelerle Bursa Nutku
% 53
17
8
Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinlikler
% 22
50
39
Tabakları Ayırdık Çocuklar Söz Dinlemez Oldu
% 41
22
13
Öğrencinin Rehberi  Münhacül Müteallim
% 35
20
13