Analitik ve Gösterge Panelleriyle Akıllı Pazarlama
% 45
49
27
Organik Ürünlerin Pazarlanması
% 20
40
32
Pazarlama İletişimi Araçları
% 24
50
38
This is Marketing - İşte Pazarlama
% 36
39
25
Dijital Çağda Stratejik Siyasal Pazarlama
% 20
25
20
Pazarlama Stratejileri  Yönetsel Bir Yaklaşım
% 26
70
52
Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları
% 38
40
25
Sosyal Pazarlama: İlkeler ve Uygulamalar
% 24
38
29
Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak
% 40
40
24
Marka Yönetimi (Prof. Dr. Nurhan Babür Tosun)
% 25
115
86
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi
% 38
16
10
Pazarlama İlkeleri
% 26
70
52
Marka Bilmecesi
% 41
17
10
Satış Aşktır!
% 36
25
16
Bir Aygıt Olarak Halkla İlişkliler ve Araçları
% 25
32
24
Teoride ve Uygulamada İhracat Teşvikleri
% 23
22
17
Hastanelerde Halkla İlişkiler
% 24
29
22
Uluslararası Pazarlama
% 38
24
15
Uluslararası Tarımsal Pazarlama
% 20
50
40
Kadın Tüketici ve Reklam
% 24
38
29
Dijital Halkla İlişkiler  Kavram ve Araçları
% 34
32
21
İnovasyon ve Pazarlama
% 39
28
17
NLP ile Satış ve Pazarlama
% 38
16
10
Reklama Düş Olarak Bakmak  Psikanalitik Bir Okuma
% 31
35
24
Reklamları İzlediniz
% 31
32
22
Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar
% 36
33
21
Rubikon
% 38
24
15
Satış ve Pazarlama Öyküleri
% 43
30
17