Siret Tedkikleri
% 41
29
17
İslam Düşüncesinde Din ve Akıl
% 41
27
16
Kelamın 200'ü
% 40
25
15
Sosyolojiye Giriş Bir Özgürlük Tarzına Çağrı
% 38
13
8
Tarihsellik Düşüncesi ve Hadislerin Anlaşılması
% 42
24
14
Yaz Dediler Anı
% 40
25
15
İslam Hukukunun 100'ü
% 40
20
12
Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti (Ciltli)
% 41
29
17
Din Eğitiminin 200'ü
% 40
25
15
İki Cihan Devleti Arasında Hz. Muhammed (SAS) (Ciltli)
% 39
33
20
İslam Felsefesinin 200'ü
% 40
25
15
Türk Dini Musikisinin 100'ü
% 40
20
12
Yetiş Ya Ali
% 39
23
14
İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı'nın Bilinebilirliği
% 41
29
17
Yks Beni Öpsene
% 42
19
11
İslam'ın Aktüel Değeri Üzerine 1
% 41
29
17
Kaffal Eş Şaşide Kuran Yorum Anlayışı
% 39
31
19
Hadis'in 100'ü
% 40
20
12
Gazali'de Sünnet, Hadis Ve Yorum (Ciltli)
% 39
23
14
İlhamiyyat 1-2  Dini-Teolojik Aforizmalar
% 40
20
12
İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arkaplanı
% 41
29
17
Dinler Tarihinin 200’ü
% 40
25
15
Sahabe ve Tabiin Sözlerinin Hz. Peygamber'e Nispeti
% 41
29
17
Maturidi ve Nesefi’ye Göre İnsan Hürriyeti (Ciltli)
% 41
29
17
Türk Dini Musikisinin 200'ü
% 40
25
15
İslam Felsefesinin 100'ü
% 40
20
12
Hadis Tedkikleri
% 41
29
17
Tasavvufun 200'ü
% 40
25
15
Çevirisinde Sadakat Problemi
% 41
22
13
Kadı Abdulcebbar'a Göre Dinin Akli ve Ahlaki Savunusu
% 38
26
16