Günümüzde Müslüman Gençliğin Vazifeleri (Ciltli)
% 41
22
13
Sivil İtaatsizlik Eylemleri ve Dini Değerler
% 39
36
22
Anka'nın Yükselişi ve Düşüşü
% 31
48
33
Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din
% 40
50
30
El- Ahbaru't Tıval - Eskilerin Haberleri
% 39
76
46
Din Nedir?
% 42
24
14
Din ve Kültür İlişkisi Üzerine
% 42
24
14
Matüridiliğin Temel İnanç İlkeleri
% 39
18
11
Bediüzzaman ın Esaret Yolculuğu
% 35
26
17
Kutsal Sinod'tan Rus Ortodoks Kilisesi'ne
% 43
35
20
Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları
% 38
26
16
Hindistan'da İslam Kültürü Çalışmaları
% 43
14
8
Hanefiler İçin İlmihal (Ciltli)
% 45
65
36
Dinsel Bireycilik
% 40
35
21
İbn Rüşd Psikolojisi
% 35
40
26
Din ve Estetik
% 41
39
23
Mitlerin Kısa Tarihi
% 30
20
14
Mitolojiye Giriş
% 41
29
17
Mitoloji Araştırmaları
% 34
50
33
Klasik Mitler
% 31
64
44
Kabala'nın Temel Öğretileri
% 40
25
15
Sahîhi İbn Huzeyme (Cilt 1)
% 50
100
50
Tanrılardan Krallara Vikingler II. Cilt
% 33
30
20
Bir Müslüman'ın Gözüyle İncil
% 33
30
20
Evren, Yaratılış ve Köken Mitleri
% 39
31
19
Theodora ve İmparator  Jüstinyen'in Dramı
% 43
30
17
Rudolf Bultmann: Mitoloji ve Hermenötik Sorunu
% 38
26
16