Kuş Kitabı
% 36
100
64
Demokrat İzmir Gazetesi Davası
% 36
80
51
Dost İlinden Gelen Ses
% 35
20
13
Fetvalar Işığında Osmanlı Esnafı
% 34
32
21
Sehi Bey Divanı
% 36
50
32
Sudan Seyahatnamesi
% 35
40
26
Divanlar Arasında
% 35
20
13
Ayna Kitabı
% 36
80
51
Şey Alırlar Şey Satarlar
% 36
22
14
Mimar Sinan Camilerinde Sembolizm
% 36
80
51
Sufi Şairin İzinde Şiir ve İrfan
% 37
35
22
Hamdaniler
% 35
20
13
Korku Kitabı
% 36
100
64
İstanbul’un Unutulmayan Gemileri
% 36
120
77
Şehir Hayat ve Derviş
% 35
20
13
Felsefi Mirasımız ve Biz
% 36
55
35
Çoban Baba Menkıbesi
% 33
12
8
Şiir ve Hikmet
% 37
35
22
İstimlak Davası / Yassıada Zabıtları -IX
% 37
60
38
Macar Bilge Ozan Janos Arany
% 35
20
13
Refik-ı Rebab Metodu
% 36
50
32
Siyaset ve Roman  Çok Partili Türkiye ve Türk Romanı
% 37
60
38
Bebek Davası / Yassıada Zabıtları-4
% 35
20
13
Ekmek Buğday ve Şehir
% 36
50
32