Divan Şiirinin Benzetme ve Hayal Dünyasından
% 29
45
32
Yunus Emre - Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 1
% 29
28
20
Musa Efeler Diyarı İzmir’de - (Orta Seviye B2)
% 30
20
14
Geleneksel Türk Tiyatrosu
% 29
35
25
XVI. Yüzyıldan Bir Aşk Hikayesi
% 31
36
25
Şair Evlenmesi
% 28
25
18
Üniversitelerde Türk Dili ve Yazma Sanatı
% 29
65
46
Servet-i Fünun Edebiyatı
% 30
40
28
Visalizade Arif ve Divanı
% 28
25
18
Acı ve Gölge
% 27
15
11
Yusuf u Züleyha
% 30
66
46
Türk Dili ve Kitabı
% 30
50
35
Klasik Türk Edebiyatı Araştırmacılarına Mektuplar
% 30
30
21
Sessiz Hikayeler Kentin Haberi Yok
% 28
25
18
Hasan Sezayi - Türk Tasavvuf Edebiyatı'ndan Seçmeler 9
% 29
28
20
Sibirya Tatar Türkçesi
% 29
78
55
Milli Edebiyat Dönemi - Roman Okumaları
% 30
54
38
Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler
% 31
62
43
İkidillilik Ve İkidilli Çocukların Eğitimi
% 30
56
39
Türkçede Fiiller ve Çatıları
% 29
35
25
Sad-i Şirazi Bostan
% 30
30
21
Oğuz Atay Anlatılarında Bağlam-Sızlık
% 30
30
21
Türk Edebiyatının  En Eski Örnekleri
% 29
65
46
Pazar Yazıları
% 29
35
25
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi
% 31
62
43