Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama
% 25
68
51
Yerel Yöneticilerin Mali El Kitabı
% 25
36
27
Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri
% 40
35
21
Yönetim ve Organizasyon-Fakülteler İçin
% 27
49
36
Otel Otomasyonları
% 21
33
26
Genel İşletme
% 24
38
29
Markalar ve Markalaşma
% 40
30
18
İnsan Kaynakları Yönetimi (Dr. Polat Tunçer)
% 23
35
27
Dış Ticaret  Kuram Politika Uygulama
% 20
49
39
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi
% 14
22
19
Yönetim ve Organizasyon Makaleleri
% 25
75
56
Kobilerde İşbirliği İnovasyon ve İşletme Performansı
% 21
33
26
Benim Maaşımı Kim Ödüyor? Müşteri
% 33
30
20
Temel İşletmecilik (9. Baskı)
% 25
40
30
İşletme Biliminin Temel İlkeleri
% 24
86
65
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
% 23
35
27
Geçiş Ekonomileri - Plandan Piyasaya
% 29
14
10
İşletmelerde Etik Karar Verme
% 26
35
26
İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)
% 21
38
30