Kobilerde İşbirliği İnovasyon ve İşletme Performansı
% 21
33
26
Müşteri Karlılık Analizi
% 14
35
30
İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik)
% 21
38
30
Yönetim ve Organizasyon Makaleleri
% 25
79
59
Kalite Yönetimi ve Planlaması
% 20
69
55
Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım
% 25
75
56
Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları
% 25
59
44
İnsan Kaynakları Yönetimi
% 23
35
27
Örgütsel Davranış Alanında Güncel Kavramlar
% 24
45
34
Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri
% 40
35
21
Düşünce Tarihi Işığında Muhasebe Felsefesi
% 38
50
31
Pozitif Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar
% 24
42
32
Neden Benim de Bir Restoranım Olmasın?
% 40
58
35
Örgütsel Davranışta Güncel Konular
% 22
55
43
Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: İşletme
% 30
20
14
Küresel Pazarlama - Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
% 25
55
41
Kriz Döneminde İşletme Yönetimi
% 25
32
24
Girişimci İşletme
% 40
15
9
İşletmelerde Lojistik Maliyetlerin Hesaplanması
% 24
49
37
İş, Aile ve Çatışma
% 33
15
10
Yönetim ve Organizasyon-Fakülteler İçin
% 25
55
41
İşletmelerde İletişim Becerileri ve İş Doyumu
% 20
30
24
Ticari ve Finansal Bilgi Üretim ve Paylaşımı
% 31
35
24