Hicaz Yolculuğu  Hac Hatıraları 1910-1940
% 44
45
25
Müslümanların Tarihi (Karton Kapak 5 Cilt Takım)
% 44
300
168
Söyleşiler/Tabatabai
% 40
15
9
Es-Sire  Bir Harici -İbadi Klasiği
% 39
28
17
Erken Dönem Mekki Surelerin Tahlili
% 40
72
43
Nübüvvet Kervanı Peygamberler Tarihi
% 40
25
15
Hz. Ali Dönemi ve Ehli Beyt
% 43
35
20
İslam Öncesi Arap Tarihi
% 40
40
24
Sivil İnisiyatifin Liderleri  Oniki İmamın Hayatı
% 46
13
7
Tevhid ve Değişim
% 40
30
18
Şah İsmail ve İnanç Dünyası
% 43
28
16
Hz. Müslüm b. Akil
% 40
25
15
Siret-i Nebi (Ciltli)
% 45
22
12
Yusuf’un Üç Gömleği
% 42
12
7
İslam Düşüncesi 2 / Kelam
% 39
23
14
Kur’an’da Hz. Nuh’un Toplumsal Islah Çabaları
% 39
28
17
Allah’tan Başka İlah Yoktur
% 45
49
27
İslam Tarihinin İlk Döneminde Arap-Mevali İlişkisi
% 42
26
15
Mu'tezile ve Siyaset
% 40
35
21
İslamın Doğuşu
% 45
40
22
İslam Tarihi Siret-i İbn Hişam (4 Cilt Takım)
% 40
280
168
Siyer Coğrafyası
% 41
44
26
Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı
% 35
26
17