Halifeler Tarihi
% 40
75
45
Peygamberler Tarihi
% 39
28
17
Kur’an’da Hz. Nuh’un Toplumsal Islah Çabaları
% 39
28
17
Kelam Tarihi
% 41
22
13
Kerbela Şehitleri Ermişlerin Bahçesi
% 45
60
33
Nazenin Güller
% 36
14
9
Sözleşme Kültürü ve İlk Müslüman Toplum
% 41
29
17
Ebu Hureyre'ye Yönelik Eleştiriler
% 43
14
8
Hilafetten Saltanata Emeviler Dönemi
% 40
25
15
İslam İktisat Düşüncesi Tarihi
% 35
40
26
Ali - Muaviye Kavgası
% 39
28
17
Tıbbu'n Nebevi (İthal Kağıt)
% 40
60
36
Erken Dönem Mekki Surelerin Tahlili
% 40
72
43
Müslümanların Tarihi (5 Cilt Takım) Ciltli
% 40
500
300
Din ve Laiklik
% 44
18
10
İslam’ın Kabul veya Reddettiği Halk İnançları
% 40
35
21
Rahmet Peygamberi
% 36
33
21
Başlangıçtan Günümüze Mekke
% 40
10
6
Asr-ı Saadet’te Ramazan
% 50
6
3
Guruba Yaklaşırken
% 39
23
14
Kısas-ı Enbiya ve Tarih-i Hulefa
% 40
99
59
Peygamberlerimi Çok Seviyorum
% 39
23
14
İslam Tarihi Metodolijisi
% 38
16
10
Kabile Topluluklarından Akide Toplumuna
% 41
22
13
Hudeybiye Barışı
% 44
36
20