İslam İktisadının Fıkhi Temelleri
% 40
30
18
EL-FEVZU'L KEBİR Fİ USULİ'T-TEFSİR
% 42
26
15
Kur’an’a Göre İlahi Siyaset
% 39
38
23
Niyazî-i Mısrî'nin İzinde Bir Ömür Seyahat
% 31
32
22
Rahmetün Mine'r-Rahman - (Kur'an-ı Kerim Tefsiri 3)
% 40
50
30
Mevlana Celaleddin Rumi'nin Unutulmuş Mesajı
% 37
35
22
Rahmetün Mine'r-Rahman - (Kur'an-ı Kerim Tefsiri 4)
% 40
55
33
İnsanlığın Geleceği ve Sivil Toplum (Arapça)
% 41
32
19
Medeniyetlerin Batışı
% 40
45
27
İslam İnanç Esasları
% 43
37
21
Kur'anı Kerim Tarihi
% 42
26
15
Kimlik İnşası (Arapça)
% 41
22
13
İlmihal
% 40
45
27
Mecmuatu l Ahzab Büyük Dua Kitabı (Şamua)
% 48
95
49
Melekler Bile Sorar
% 35
40
26
Ey Oğul İyi Dinle
% 40
30
18
Kütüb-i Sitte Eleştirisi ve Kur’an’a Arzı
% 41
39
23
Altın Öğütler 3
% 40
20
12
Nükteler 2
% 41
22
13
Şeyh Muhammed el-Hazin Divanı
% 40
160
96
Altın Öğütler 4
% 40
20
12
İslam Dünyası: Birliktelik Modeli ve Gelecek Perspektifi
% 40
35
21
Birlik Olma İdealimiz (İttihad-ı İslam)
% 42
24
14
Kur’an’ın Türkçe Tercümeleri
% 40
40
24
Kur’an’ın Düşünce Yapısını Etkilemesi
% 33
30
20
Kitabu’l İdris
% 40
20
12
Hz. İbrahim ve Tevhid Mücadelesi
% 39
28
17
Yolumuzu Aydınlatan Kandil Semerkand
% 40
10
6
Allah Adına Yönetmek
% 40
45
27