• Tehlikeli Vikingler
  % 40
  30
  18
  Demren
  % 38
  55
  34
  İtirafname
  % 44
  25
  14
  Şüphe
  % 46
  26
  14
  Gece Yolcuları
  % 46
  35
  19
  Ekran Hırsızı
  % 39
  38
  23
  Masal Arısı Vız Vız
  % 40
  50
  30
  Sosyolojik Nazar
  % 35
  55
  36
  Muharebelerle Kısa Dünya Tarihi
  % 34
  70
  46
  Şimendifer Çocukları Set 1 (4 Kitap)
  % 35
  80
  52