Asgari Ücret Sorunları ve Yansımaları
% 39
18
11
Sağlık Hukuku (Ciltli)
% 40
89
53
Türkiye'de Hukuku Yeniden Düşünmek
% 31
48
33
Hukuka Giriş
% 21
38
30
Anayasa
% 33
30
20
Kamu İhale Hukuku
% 29
75
53
Kur'an ve Sünnete Göre Temel İnsan Hakları
% 42
24
14
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (Ciltli)
% 40
80
48
İslam Hukuku Açısından E-Ticaret
% 40
30
18
Yeni Türk Ceza Siyaseti
% 29
14
10
Ekonomi Hukuku Sorunları ve Çözüm Önerileri
% 38
21
13
Avrupa Birliği Hukukuna Giriş
% 22
49
38
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
% 31
49
34
Enerji Hukuku Cilt:2
% 25
92
69
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku
% 21
42
33
İslam Miras Hukuku
% 40
35
21
Hayal Et Cesur Ol Asla Pes Etme!
% 46
35
19
İslam Tıp Hukuku
% 42
24
14
Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm
% 34
35
23
İç Güvenlik İstihbaratı ve Kolluk
% 24
45
34
İnsan Felsefesi
% 28
25
18
Sosyal Yardımlarda Sorunlar ve Çözüm Önerileri
% 39
18
11
İş Yasaları
% 27
15
11
Ticari İşletme Hukuku
% 26
35
26
İşletme Hukuku
% 20
69
55