Geçmişten Günümüze Kürt Siyasi Hareketi
% 35
55
36
Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi
% 36
28
18
Eşekle Gelen Aydınlık 'Mustafa Güzelgöz Kitabı'
% 34
35
23
Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu (Rusça)
% 33
30
20
Söylem Araştırmaları
% 30
33
23
İbrahim El-Lekani’nin Kelami Görüşleri
% 35
75
49
Disiplinlerarası Bakışta Türk Kadını
% 34
50
33
Ağ Kuşağının Bilgi Davranışı
% 33
30
20
Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar
% 35
65
42
Tarihsel Süreçte Gelişen Viyola Ekolleri
% 33
24
16
Özel Okullarda Halkla İlişkiler ve İtibar
% 34
35
23
Başarı Cepte
% 34
35
23
Arayış Teodise
% 36
42
27
Mütâlâ’ât-ı Edebiyye
% 36
28
18
Deizm Eleştirisi ve Yapılması Gerekenler
% 36
28
18
John Dewey’de Deneyim ve Sanat
% 35
100
65
Mardin Ortaçağ Anıtları ve Yapım Teknikleri
% 35
75
49
Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi
% 34
70
46
Dallar Hep Kırıktı
% 29
7
5