Kur'an Özgürleşme ve Çoğulculuk
% 39
56
34
İslam Felsefesi Sözlüğü
% 41
29
17
Küçük Prens
% 41
17
10
Bediu'z-Zaman El-Hemezani ve Makameleri
% 40
35
21
Günümüz Özbek Öyküsü
% 40
50
30
Atlık Dağı Türküsü
% 40
35
21
Muhayyer Bütün Öyküler
% 40
30
18
Sosyal Teoride Din
% 41
49
29
Goethe ile Konuşmalar 2
% 41
32
19
Dünya Siyasetinde Kültürel Etkenler
% 41
49
29
Türk Edebiyatında Estetiğin Doğuşu
% 39
31
19
Seke Seke Ben Geldim / Sekmeler 2
% 41
37
22
Yüz Sene Daha
% 39
23
14
Küçük Kuş Dosyası
% 39
38
23
İçimizin Yıldızları
% 39
28
17
Günümüz Kırım Tatar Öyküsü
% 41
54
32
Hayatta Kalma İmtihanı
% 40
45
27
Yazıdaki Yaşamlar
% 41
29
17
İdeoloji - Multidisipliner Bir Yaklaşım
% 41
59
35
Üç Ölümsüz
% 39
33
20
Şehre Yansıyan Medeniyet, Edebiyata Yansıyan Şehir
% 40
43
26
Günümüz Azerbeycan Öyküsü
% 41
34
20
Günümüz Kazak Öyküsü
% 40
52
31
İslam Felsefesinde Metaforik Üslup
% 40
25
15
Müseyyeb Name
% 40
45
27
Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din
% 40
50
30
Eğitici Tolstoy
% 41
29
17
Tükenerek Çoğalmak
% 41
32
19
Çağdaş Kazakistan Öyküsü
% 40
30
18