Ömer Seyfettin Hayatı - Sanatı - Eserleri
% 40
10
6
Postmodern Edebiyat Kuramı - Giriş
% 35
40
26
Sanat - Edebiyat 4 / Notlar
% 41
54
32
Edebiyat Eleştiri ve Kurama Giriş
% 35
54
35
Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori
% 29
45
32
Kalemin Gölgesinde  Din-Edebiyat-Hayat
% 40
30
18
Cabriel Garcia Marquez'le Konuşmalar
% 31
35
24
Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören
% 36
36
23
Karanlık Ruhun Arkeolojisi: İçimizdeki Kötülük
% 36
22
14
Roman Kitabı
% 38
29
18
Edebiyat Araştırmaları 1
% 26
19
14
Yeni Türk Edebiyatında Öykü - 3
% 40
100
60
Edebiyatın Doğası
% 36
28
18
Mükemmel Boşluk
% 40
35
21
Anlamın Çağrısı
% 38
40
25
Palimpsest: Edebiyat, Eleştiri, Kuram
% 38
26
16
Romanın Yükselişi
% 32
56
38
Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım
% 32
41
28
Düzyazı Ayracı (Kitaplar Kitabı 2)
% 40
55
33
Eleştirinin Sis Çanı
% 39
31
19
Dilin Dört Atlısı
% 32
25
17
Emperyalizm, Roman ve Eleştiri
% 39
61
37
Sanat - Edebiyat 1 / Notlar
% 40
45
27
Ziya Paşa’nın Arz-ı Hâl’i (İnceleme-Metin)
% 33
27
18
Türk Evini Hayal Etmek  Eve Dair Kolektif Düşünceler
% 32
53
36
Mum Lekesi  Eleştirinin Kıyıları
% 39
18
11