Satış Teknikleri
% 22
55
43
Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi
% 23
35
27
Paranın Yükselişi
% 39
36
22
Türkiye İktisat Tarihi
% 39
38
23
Kendini İşten Fethet
% 36
45
29
Eko İK
% 33
27
18
Para ve Finansın Dönüşümü
% 40
45
27
Ekonomi ve İnanç
% 36
25
16
Küresel İstihdam Sorunu
% 40
45
27
Startup - Modern Çağ’da Kazanan Bir Girişim Yaratmak!
% 36
45
29
Türk Sağlık Turizminde Fırsatlar ve Tehditler
% 37
19
12
Emek Piyasaları
% 32
22
15
Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi 1
% 40
65
39
Daha Adil, Daha Makul Bir Küresel Ekonomi Mümkün Mü?
% 39
38
23
Yöneticinin Genç Bir Yazar Olarak Portresi
% 33
24
16
Yönetim Muhasebesinde Yenilikçi Yaklaşımlar
% 26
50
37
Türkiyede Vergi Affı Uygulamaları
% 21
38
30
Uluslararası Yardım Mimarisinde Türkiye Tecrübesi
% 40
45
27