İnanç ve Amelde Kur’ani Kavramlar
% 40
35
21
Devrim Sürecinde Ortadoğu
% 39
33
20
İslami Kimlik İlkeler ve Hareket
% 40
15
9
Borçlar Hukuku - Genel ve Özel Hükümler 8. Baskı
% 21
47
37
Dilime Gerili Pankart
% 40
25
15
Türkiye'de İslamcılığın Kökleri
% 39
38
23
Ulusçuluk Çıkmazı  Kürtler ve Çözüm Arayışı
% 40
40
24
Özeleştiri ve Yenilenme Sorumluluğu
% 40
15
9
Varoluş Savaşımız
% 40
20
12
Kısa İdare Hukuku - Kemal Gözler-Gürsel Kaplan
% 14
28
24
Kur'an'da Peygamberlere Karşı Tavırlar ve Sonuçları
% 40
43
26
Fıkıhtan Faşizme
% 39
46
28
Müslüman Kardeşlerin Doğuşu
% 40
55
33
Menar Tefsiri Tefsiru'l Kur'ani'l Hakim (14 Cilt Takım)
% 40
700
420
Yitik Ülke Arakan
% 40
30
18
Vahiy Nedir?
% 40
45
27
İslam Tarihinden Portreler
% 40
35
21
Milli Din Arayışı ve Türk Müslümanlığı
% 39
28
17
Derdest
% 40
43
26
İslami Düşüncenin İhyası
% 39
28
17
Temel Kaynağımız Kur'an
% 40
60
36
Ölümsüz Müdafaa
% 41
22
13
Kur'an Kıssalarının Tarihselliği
% 40
35
21
İslami Şahsiyetin İnşası
% 40
35
21
Haset
% 40
25
15
Hac Yolunda 1964 Günlükleri
% 40
35
21
Yatırım Projeleri Analizi
% 21
63
50
Tasavvuf Ve İslam
% 40
85
51
Ahlak Bilinci - İhsan ve İnsan
% 42
24
14