Tapınakçıların Mirası Haçlıların Gizli Tarihi
% 41
32
19
Etkileyici Beden Dili
% 39
28
17
Dünya Nüfusunu Düşürmek - Hedef 500 Milyon
% 40
25
15
Seni Bana Vermişler
% 40
45
27
Seni Aşk Bildim
% 41
39
23
Kendini İyi Hisset
% 41
32
19
2137 Kayboluş
% 40
30
18
Mondros’tan Lozan’a
% 40
35
21
Çılgın Kızlar Takımı - Tatlı Dostluklar
% 41
27
16
Sana İnanmak İstiyorum
% 39
33
20
Sherlock Holmes - Zehirleyen Günahlar
% 44
16
9
Sevginin Dili
% 40
30
18
Uğultu
% 40
25
15
Hitler ve Siyonizm
% 40
35
21
Derin Dünya Devleti ve Ortadoğu
% 40
35
21
Güçlü Bir İletişim İçin İknanın Gücü
% 40
30
18
İlişkini Kurtar  Aşk Psikoloğundan Gizli Notlar
% 40
25
15
Aşkla Baş Başa
% 39
28
17
Etkili İletişimin Gücü
% 41
29
17
Vatikan - Kadim Sırlarının Güç Merkezi
% 41
34
20
Tapınak Şövalyeleri
% 41
39
23
Kudüs'ü Yıkmak - Kod Adı: 2020
% 39
38
23
İlteriş Kutluk Kağan Gökbörü
% 41
32
19
Can Yücel Sokakta Aşk
% 40
25
15
Darbelerin Efendisi Hocia İstihbarat Ağındaki Köstebek
% 41
37
22
Sherlock Holmes - Zehirleyen Günahlar
% 40
20
12
Sürpriz Karşılaşmalar - Çılgın Kızlar Takımı
% 41
27
16
Güçlü Hafıza Teknikleri
% 40
25
15
Gökbörü Kapgan Kağan
% 41
32
19
Masonların Gizli Tarihi
% 40
30
18