A' dan Z' ye Sabahattin Ali
% 40
40
24
Kadimi Baba
% 40
43
26
İslamlıktan Önce Türk Dili ve Edebiyatı
% 39
57
35
Nüktedan - Yahya Kemal, Ahmet Rasim, Süleyman Nazif
% 38
29
18
Nef’i Hayatı, Sanatı, Eserleri
% 40
25
15
William Faulkner'la Konuşmalar
% 31
35
24
Sartre
% 41
27
16
Gazeller Arasında
% 32
19
13
Biyografya 4-Kemal Tahir
% 28
25
18
19. Yüzyıl Çağdaş Türk Edebiyatına Doğru
% 36
14
9
Türk Halk Kültürü ve Tarihi
% 43
30
17
Yeni Mecmua Yazıları
% 40
60
36
Türkçe Öğretimi Tarihi
% 30
40
28
19. Yüzyıldan Günümüze Kadar Alman Edebiyatı 2
% 46
35
19
Yeni Türk Edebiyatında 'Âmentü'ler
% 38
40
25
Üç Büyük Mustarip
% 38
16
10
Şeyhülislam Yahya Efendi
% 41
17
10
Alman Edebiyatı
% 32
19
13
Nedim Hayatı Eserleri Sanatı
% 40
20
12
Hitler'in Kadınları - Adolf Hitler'in Aşk Hayatı
% 38
26
16
Eski Şiirimizin Ustaları
% 32
38
26
Hayali Bey Divanının Tahlili
% 30
50
35
Yaratıcı Aşklar
% 37
19
12
Ulukan - Ana Kurt'un Oğulları
% 44
25
14
Türk Edebiyatı Tarihi 1 (Ansiklopedik)
% 38
69
43
Füruzan Diye Bir Öykü
% 40
60
36
Edebiyat Bilimine Giriş
% 29
28
20