Hicab Örtünmenin Felsefesi
% 40
25
15
Tekasür Suresinin Tefsiri Tercümeleri
% 40
20
12
Yerliler ve Yersizler
% 41
22
13
Sünnet Bilinci
% 42
12
7
Sözün Gücü
% 40
80
48
Kuranda Kader
% 41
29
17
İsrail’de Yahudi Fundamantalizmi
% 39
28
17
Erkam'ın Evi 2 - Kardelen Cesareti
% 41
17
10
İslam'ı Çağın İdrakine Sunmak
% 40
42
25
Kısa Surelerin Tefsiri (2 Cilt Takım)
% 40
280
168
Kur'an Bilinci
% 36
11
7
Fetvalar (2 Cilt takım)
% 40
160
96
İnsanlığın Vebası Şirk
% 42
24
14
Adayış Risalesi
% 41
22
13
Tavsiyeler 1-2
% 40
20
12
Erkamın Evi 3 Tuba Ağacı
% 41
17
10
Tavsiyeler (Tek Kitap)
% 40
20
12
Ümmet Bilinci
% 42
12
7
Dinlerde Mehdi ve Mesih Tasavvuru
% 39
18
11
Seyrani
% 41
32
19
Nereden Başlamalı
% 40
30
18
Devlet Bilinci
% 42
12
7
Vahiy Öğretisi ve İslam
% 40
42
25
Rivayet Kültürü ve Olumsuz Kadın Algısı 1-2
% 40
40
24
Bir Yaradan Kurşun Çıkarır Gibi / Tüm Söyleşiler
% 40
20
12
Şehadet Bilinci
% 42
12
7
Kur'ani Hayat Yazıları
% 39
18
11
Hac ve Umre Yazıları
% 42
12
7
Pasif İyiden Aktif İyiye
% 40
25
15