Çeviribilimde Bilimsellik-Öznellik Sorgulamaları
% 34
32
21
Osmanlıca,Türkçe,Uydurmaca (objektif:1)
% 41
29
17
Türk Dilinin Yurtları
% 35
48
31
Zamirler
% 40
20
12
Türkçede Nesne Tekrarlı Fiiller
% 29
35
25
Türk Dili Üzerine Makaleler
% 40
60
36
Türkiye'de Diller ve Etnik Gruplar
% 39
38
23
Sözcük Hikayeleri
% 37
27
17
Anlambilim
% 36
33
21
20. Yüzyılda Dilbilim Ve Gösterge 2
% 40
45
27
Akıcı Arapça Konuşman İçin 30 Adım
% 34
35
23
Eski Anadolu Türkçesi
% 40
40
24
Çağatayca El Kitabı
% 30
30
21
Sürmeli Türkçe
% 50
16
8
Yazım Kılavuzu
% 37
30
19
Türklerin Dili
% 25
65
49
Sözün Ötesi
% 39
28
17
Gaspıralı İsmail ve Türkçede Birlik
% 40
20
12
Biçem Alıştırmaları
% 38
24
15
Kırım Tatar Türkçesi (Giriş-Metinler)
% 25
150
113
İranda Türkler ve Türkçe
% 41
44
26
Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı
% 40
35
21
Osmanlı Türkçesine Giriş 2
% 20
45
36
Metinlerle Alman Edebiyatı - Deutsche Literatur
% 25
28
21
Türk Lehçeleri Grameri - Ciltli
% 40
165
99
Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi
% 29
24
17
Farsça Dilbilgisi
% 37
35
22
Çeviri Yorumbilimi Çevirmenin Anlam Süreci
% 36
45
29
Çağdaş Türk Yazı Dilleri 3
% 40
70
42