Gramer Sanatı
% 50
30
15
Roland Barthes
% 41
17
10
Türk Dili
% 31
45
31
Eski Anadolu Türkçesi - Notlar ve Metinler
% 31
39
27
Çağdaş Türk Yazı Dilleri 3
% 40
55
33
Dilbilime Giriş
% 40
25
15
Anadilimizin Söz Denizinde
% 35
31
20
Dilin Tetiği Bozuldu
% 35
20
13
Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış
% 38
32
20
Türkçenin ABC'si
% 33
15
10
Türkçe'nin Adı Var!
% 33
6
4
Türkiye Türkçesi Ad İşletimi
% 30
53
37
Osmanlıca Dersleri-1
% 31
32
22
Sachmalama - Türkçe de Neymiş
% 30
23
16
Osmanlıca Kelam Metinleri
% 25
32
24
Dilin Kökenleri
% 33
15
10
20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları
% 40
30
18
TerimBilimi
% 36
25
16
Tarihi Türk Lehçelerinde Ünlüler
% 39
28
17
Osmanlı Türkçesi Rehberi
% 35
34
22
Türkçe Öğretimi - İlköğretim Okullarında
% 25
44
33
Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi Çözümlemeleri
% 39
38
23
Çeviri Üzerine Gözlemler
% 34
44
29
Türklerin Dili
% 25
65
49
Din Dili
% 37
30
19