Şii - Usuli Geleneğin Kur'an Yorumu
% 39
46
28
Adab-ı Şeyh Fethullah
% 38
16
10
Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi
% 36
45
29
Öncü Şahsiyetler
% 43
14
8
Hıristiyanlık ve İslam
% 38
26
16
Papalığın Sonu - Kahin Aziz Malachy'ye Göre
% 41
27
16
Masonluk
% 38
13
8
Veliler Başbuğu Şah-ı Nakşibend
% 40
30
18
Sinema ve Din
% 40
50
30
Hıristiyanlık (Kültür Kitaplığı 52)
% 28
25
18
Okültizm, Büyücülük ve Kültürel Modalar
% 30
27
19
Türkiye’de İşitme Engellilerin Din Eğitimi
% 24
42
32
Müftülerin Gözüyle Din Hizmetleri
% 38
13
8
Dahi ve Dindar Isaac Newton
% 45
20
11
Tanrı'nın Kanatları
% 31
16
11
Melez - El-Amluk
% 31
32
22
Benden Vazgeçme Ya Rab!
% 38
26
16
Türk Dini Musikisinin 200'ü
% 40
25
15
Mevsimler ve Dünyamız
% 40
10
6
Dini Düşüncede Sorunlar ve Yorumlar
% 41
27
16
Camide Dans Var
% 37
27
17
Çağdaş İslam Düşünürleri
% 40
30
18
Din Görevlilerinin Misyonu
% 43
14
8
Türkler Arasında Şiilik Cereyanları
% 36
25
16
Kök Anlam Yöntemiyle Kur’an Tefsiri
% 40
30
18
Siyonizm Karşıtı Yahudiler
% 38
21
13
Ermeni Kilise Merkezi Ecmiatzin
% 29
35
25
Din ve Kültür
% 39
28
17