Şafak Yazıları
% 37
30
19
Kutlu Zamanlar Dizisi - Şaban
% 35
17
11
Ezidiler  Etnodinsel Bir İnanç Olarak Ezidilik
% 30
33
23
Dinin Gölgesinde
% 38
26
16
Musiki Rehberi - Dini Musiki
% 50
108
54
Mezhepler Tarihinin 200'ü
% 40
25
15
Öteki Din
% 32
44
30
Dinler Arası İlişkiler El Kitabı
% 36
45
29
Gençlerle Namaz
% 36
25
16
Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü
% 33
30
20
Dinin Kaderi
% 39
36
22
İslam’a Veda
% 40
20
12
Hz. İsa ve Mesih İnancı
% 40
25
15
Kur'an Atlası
% 40
98
59
Kur'an'la Yaşayanlar
% 36
22
14
Allah’ı Nasıl Anlamalı Nasıl Anlatmalı?
% 40
25
15
Kadın ve Kabala
% 50
10
5
Tibetin Gençlik Pınarı 2. Kitap
% 36
39
25
Dini Tekelcilik
% 39
46
28
İlişkiler
% 45
11
6
Ebedi Dönüş Miti
% 30
20
14
Yahudi Hikayeleri
% 50
12
6
Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi
% 39
28
17
Antik Mısır Hikayeleri
% 38
26
16
Medine Vesikası Işığında Yahudi Meselesi
% 40
20
12
Resim Uygulamalı Namaz Rehberi
% 45
20
11
Şii - Usuli Geleneğin Kur'an Yorumu
% 39
46
28