Altın Çiçeğin Gizi
% 29
14
10
Peygamberimizin Duaları
% 40
10
6
Tanrı ve Özgürlük
% 39
36
22
İsa Tanrı Mı? İnsan Mı?
% 37
30
19
Şiirin Ufku - Hz.Peygamber'i Şiirle Sevmek
% 33
30
20
Kuranı Kerim Kıraatinde Dad Harfi ve Dudak Talimi
% 40
15
9
Kabala'ya Uyanış
% 50
12
6
Genç Dindarlığı ve Din Eğitimi
% 32
19
13
Dünya Dinlerinden - Süryanilik
% 39
18
11
Hinduizm
% 32
28
19
Opus Dei
% 41
32
19
İktidar Kıskacında Din
% 35
31
20
Din Eğitiminin 200'ü
% 40
25
15
Marksizm ve Dil
% 40
5
3
Endülüste Felsefe, Din ve Siyaset İlişkisi
% 39
28
17
Hıristiyan Kültürü ve Hadisler
% 40
55
33
Sosyal Yazılar
% 50
28
14
2012 Çarmıh - İsa'nın Dönüş Mucizesi
% 45
20
11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Öğretim Yöntemleri
% 40
45
27
Hz. İsa Paradigması
% 24
42
32
Sinema ve Din Eğitimi
% 38
26
16
İzmirli Mesih Sabetay Sevi
% 46
35
19
Deizm ve Ateizm Çıkmazı - Herkes İçin Tasavvuf  66
% 40
30
18
Kutlu Zamanlar Dizisi - Şaban
% 35
17
11