Öteki Din
% 30
50
35
Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm
% 41
32
19
Tibetin Gençlik Pınarı 2. Kitap
% 36
39
25
El İntisar Mutezile Müdafaası
% 40
20
12
Hint Dini Tarihine Giriş
% 33
15
10
Kur'an'a Göre Takva
% 41
27
16
2012 Çarmıh - İsa'nın Dönüş Mucizesi
% 45
20
11
İslam’a Veda
% 40
20
12
Türkiye'de Din Eğitimi
% 40
35
21
Şii - Usuli Geleneğin Kur'an Yorumu
% 39
46
28
Kur'an Atlası
% 40
98
59
Sekülerliğin Teolojik Kurgusu Protestanlık
% 40
40
24
İlişkiler
% 45
11
6
Sinema ve Din Eğitimi
% 38
26
16
Örgütlerin Doğuşu
% 46
28
15
İslam'da Bilgi ve Bilim
% 45
20
11
Dini Tekelcilik
% 39
46
28
Dahi ve Dindar Isaac Newton
% 45
20
11
Hristiyanlıktaki Ateizm
% 36
50
32
Antik Mısır Hikayeleri
% 38
26
16
Kadın ve Kabala
% 50
10
5
Adab-ı Şeyh Fethullah
% 38
16
10
Melez - El-Amluk
% 31
32
22
Dinde Deformistler 2
% 39
28
17