Tanrıyla Kavgalı Adam
% 29
24
17
Tarih-i Tekvin Yahud Hilkat
% 31
13
9
Düş Toplumu - Tüketim İlişkisi
% 29
28
20
Türkçe Dil Bilgisi ve Kompozisyon Bilgileri
% 31
32
22
Osmanlı Devleti'nde Şia
% 28
25
18
Hayallerin Karın Doyursun
% 28
25
18
Siyasal Katılımın Sosyolojik Analizi
% 28
18
13
Türk Aleviliği Araştırmaları
% 28
25
18
Çokkültürlü Vatandaşlık
% 32
22
15
İslam Hukuku Denemeleri 2
% 28
18
13
Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında 'İnsan'
% 27
15
11
Koyver Gitsin
% 28
18
13
Silahşorname
% 28
25
18
Resimsel Alıntı
% 31
36
25
Siyasi Coğrafya Açısından Çin
% 30
40
28
Modern Suriye Hikayesinin Konuları 1946-1967
% 29
24
17
Üniversiteler ve Kent Ekonomisi
% 28
18
13
Şiirin Söylemi ve Çözümleme Yöntemi
% 30
30
21
Seyfüddevle ve Bizansla Mücadele
% 30
20
14
Edebiyat Bilimine Giriş
% 29
28
20
Darül Fünun Dersleri Tarihi Hikmet
% 31
42
29