Kahraman Katil
% 40
20
12
Dil ile Akıl Arasında Söyleşi
% 38
26
16
Bir Göğüste İki Kalp
% 40
25
15
Kalemin Gölgesinde  Din-Edebiyat-Hayat
% 40
30
18
Nihayetin Başlangıcı
% 40
35
21
Mülkün Sultanlarına - Nasihatü'l - Mülük
% 39
38
23
Yağ Sevgili Yürek
% 40
35
21
Risaleler
% 40
35
21
İlim Sinemasında Bir Yıldız-Mustafa
% 40
35
21
Pendname (Ahmed Mürşidi)
% 40
35
21
Alimler ve Sanatkarlar
% 40
50
30
Tuhfetül-Ümera ve Minhatül Vüzera
% 40
40
24
Yedi Suret / Heft Peyker
% 40
60
36
Kırk Hadis
% 40
35
21
Yitip Giden Hayat
% 39
28
17
Kurtuluş Teolojisi ve Öze Dönüş
% 40
50
30
Bülbül-name Hikayesi
% 40
20
12
Öksüz Turgut
% 40
30
18
Müziği Düşünmek
% 40
35
21
Yaraşır Sana Sadakat
% 40
15
9
Uyanmak Üzere Olan Bir Adam
% 39
18
11
Biz Dışarıda Kalanlar
% 40
40
24