Sarayname  Alevi Bektaşi Klasikleri 11
% 34
50
33
Hacı Bektaş-ı Veli'den Bilgelik Hikayeleri
% 46
13
7
Hazret-i Zeyneb
% 33
30
20
Siyasal İslamın Gerçekleri
% 48
25
13
Kaşifül Esrar Reddiyesi
% 29
45
32
Hacı Bektaş Veli
% 33
15
10
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba Divanı
% 35
80
52
İnkardan Diyaloğa Türkiye’nin Alevilik Politikaları
% 36
28
18
Bektaşilik İncelemeleri
% 33
15
10
Temmuz Ağrısı
% 44
32
18
Alevilik Bektaşilik Geleneği ve İslam
% 33
18
12
Soru ve Cevaplarla Ehl-i Beyt ve Arap Aleviliği
% 44
25
14
Alevilerde İnanç Anlayışı
% 47
17
9
Kentin Alevileri
% 37
30
19
Alevilik Bildirgesi
% 46
13
7
Kimlik Mücadelesinde Alevilik
% 33
49
33
Türkiyede Alevilik - Antropolojik Bir Yaklaşım
% 31
32
22
Okunacak En Büyük Kitap İnsandır
% 45
11
6
Hacı Bektaş-ı Velinin 14 Sırrı
% 46
13
7
Safeviye Tarikatı Tarihi
% 33
18
12
Aleviliğin Doğuşu
% 30
30
21
Safeviler ve Kızılbaş Türkler
% 50
20
10
Mısır'da Bektaşilik
% 31
35
24
Türk Aleviliği Araştırmaları
% 28
25
18
Alevi Nusayri Manifestosu - Gölgeli Işıklar 1
% 45
33
18
Sorularla Alevilik
% 44
45
25
Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik
% 40
68
41