Temmuz Ağrısı
% 44
32
18
7 Ulu Ozanlar
% 42
55
32
Aleviliğin Doğuşu
% 30
30
21
Pir Sultan Abdal Gelin Canlar Bir Olalım
% 50
12
6
Sorularla Alevilik
% 50
20
10
Kimlik Mücadelesinde Alevilik
% 33
49
33
Hızır / Hakyol
% 36
36
23
Dört Kapı Kırk Makam
% 33
30
20
Alevilik Nedir ?
% 39
18
11
Emlek Alevi Aşıkları
% 45
22
12
Mısır'da Bektaşilik
% 31
35
24
Alevilik Bildirgesi
% 46
13
7
Türk Aleviliği Araştırmaları
% 28
25
18
Direnişle Piyasa Arasında:Alevilik ve Alevi Müziği
% 32
28
19
Alevilik ve Bektaşilik Sırlarını İfşa Ediyorum
% 34
50
33
Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik
% 40
68
41
Sarayname  Alevi Bektaşi Klasikleri 11
% 34
50
33
Hacı Bektaş-ı Veli'den Bilgelik Hikayeleri
% 50
10
5
Alevilerde İnanç Anlayışı
% 47
17
9
Aleviliğin Tasavvufi Boyutu
% 31
42
29
Yorumlu İmam Cafer Buyruğu
% 31
32
22
Sır Çeşmesi
% 39
23
14
Safeviler ve Kızılbaş Türkler
% 50
20
10
Yükselen Alevilik
% 50
20
10
Okunacak En Büyük Kitap İnsandır
% 45
11
6
Aleviliğin Yazılmayan Tarihi
% 48
25
13
Hak ve Hakikat Yolu Alevilik
% 46
24
13
Sorularla Alevilik
% 44
45
25
Bektaşilik İncelemeleri
% 33
15
10