Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri
% 39
36
22
Has Bahçede Döne Döne
% 40
55
33
Şeyhi Divanı’nı Tetkik
% 41
34
20
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Rubai
% 40
25
15
İslam'ın Gerçek Yüzü
% 41
32
19
Sebzi Divanı
% 40
55
33
Mehmed Akif Ersoy'dan Seçmeler
% 40
20
12
Bir Mustarip Mehmet Akif Ersoy
% 41
27
16
Çağdaş Özbek Şiiri
% 39
28
17
Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri
% 42
24
14
Hicaz Yaprakları
% 41
17
10
Gülistan
% 41
17
10
Klasik Türk Şiirinde Edebi Tenkit
% 41
27
16
Örneklerle 20. Esr Azerbaycan Edebiyatı
% 40
65
39
Kahvename
% 41
22
13
Dinimi Öğreniyorum  Çocuklara Temel Dini Bilgiler
% 42
24
14
Memleketimden Hikayeler
% 40
20
12
Kazak Masallarından Seçmeler
% 40
45
27
Türk Dilinin Uzak Lehçeleri
% 40
35
21
Acemi Cambaz
% 40
10
6
Kırk Yıldan Şiirler
% 42
24
14
Osmanlı Diplomasisinde Oryantalist Memurlar
% 39
18
11
A'mak-ı Hayal
% 40
15
9
Yemen Sızı
% 40
25
15
Turan Oflazoğlunun Oyunları
% 40
55
33
Karma Şiirler
% 42
24
14
Çağımızın Kahramanı
% 40
20
12