Anonim Şirketlerin Denetimi
% 22
32
25
Türkçe Öğretiminde Öğretim Teknojileri
% 24
45
34
R Uygulamalı Panel Veri Analizi ve Ampirik Bir Uygulama
% 23
35
27
Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları
% 36
42
27
Etik Yönler ile Yaşlılık ve Yaşlanma
% 20
40
32
Tüketici Davranışı ve Çıpalama Etkisi
% 21
28
22
Kamu Kurumlarında Değişim Yönetimi
% 22
32
25
Girişimcilik
% 22
32
25
Örme El Kitabı
% 21
29
23
Şehir Coğrafyası 1
% 26
43
32
Romanda Bakış Açısı ve Anlatıcı Düzlemi
% 40
65
39
Girişimci Kadın Olmak
% 22
23
18
Geri Dönüşüm ve Gıda Atıklarının Geri Dönüşümü
% 22
27
21
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
% 35
40
26
Motivasyon Teoriler ve Uygulamalar
% 20
25
20
İletişim Çalışmaları
% 43
30
17
Sosyal Ağ Analizi Vildan Gülpınar Demirci
% 22
32
25
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Dijitalleşme
% 26
39
29
Osmanlıda Paşalar ve Padişahlar 1421-1520
% 40
95
57
Kristallografi
% 22
32
25
Uygulamalarla İşitme Engellilerin Eğitimi ve Öğretimi
% 36
45
29
Marka Biziz
% 20
25
20
Dır Dır Drama - Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Drama
% 33
30
20
Güzel Yazı Teknikleri Yücel Yazgın
% 36
45
29
Dezavantajlı Çocuklar
% 34
70
46
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1
% 33
30
20
İnanamazsan Dene
% 35
55
36
Kırılan Işık Olsun
% 40
15
9
Romantik İlişki Geliştirme Programı
% 24
42
32